Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Sponsorzy 2009

W roku 2009 sponsorowali nas: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Warszawie Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur w Olsztynie Konsulat Generalny w Gdańsku Niemieckie Ziomkostwo z prywatnymi osobami z Niemiec sponsorzy prywatni Specjalne podziękowania dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie za sfinansowanie warsztatów tanecznych […]