Sponsorzy 2009

W roku 2009 sponsorowali nas:

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Warszawie
  • Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Konsulat Generalny w Gdańsku
  • Niemieckie Ziomkostwo z prywatnymi osobami z Niemiec
  • sponsorzy prywatni

Specjalne podziękowania dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie za sfinansowanie warsztatów tanecznych w Krynicy Morskiej.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.