Sponsorzy 2012

W roku 2012 sponsorowali nas:

  • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Warszawie
  • Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Konsulat Generalny w Gdańsku
  • Urząd Miasta Bartoszyce
  • Niemieckie Ziomkostwo z prywatnymi osobami z Niemiec
  • sponsorzy prywatni

Specjalne podziękowania dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie za sfinansowanie warsztatów tanecznych w Krynicy Morskiej.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.