Sponsorzy 2011

W roku 2011 sponsorowali nas:

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Warszawie
  • Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Konsulat Generalny w Gdańsku
  • Niemieckie Ziomkostwo z prywatnymi osobami z Niemiec
  • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic w Bartoszycach
  • Urząd Miasta w Bartoszycach
  • rodzice członków Zespołu Tańca Regionalnego SAGA

Specjalne podziękowania dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie za sfinansowanie warsztatów tanecznych w Gdańsku.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.