Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Sponsorzy 2010

W roku 2010 sponsorowali nas: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Warszawie Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur w Olsztynie Konsulat Generalny w Gdańsku Niemieckie Ziomkostwo z prywatnymi osobami z Niemiec Urząd Miasta w Bartoszycach Specjalne podziękowania dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie za sfinansowanie […]